top of page

Privacy Verklaring

 

Marlies Wynolts Photography | Januari 2024

 

Uw privacy is voor Marlies Wynolts Photography van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij mij en dat ik ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik bij www.marlieswynoltsphotography.com allemaal doe met informatie die ik over jou te weten kom.

 

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met mij op via info@marlieswynoltsphotography.com.

 

 

Contactgegevens

 

Marlies Wynolts Photography
Baak van Zierikzee 22
3826HA Amersfoort
info@marlieswynoltsphotography.com
0630177323

www.marlieswynoltsphotography.com

 

 

Persoonsgegevens die Marlies Wynolts Photography verzamelt

 

Marlies Wynolts Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Bedrijfsnaam;

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • E-mailadres;

 • Bankrekeningnummer;

 • Gegevens over uw activiteiten op de website;

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Marlies Wynolts Photography verwerkt

 

Marlies Wynolts Photography verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt. Marlies Wynolts Photography heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marlieswynoltsphotography.com. Deze informatie zal dan worden verwijderd.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Marlies Wynolts Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;.

 • Voor het afhandelen van uw betaling;

 •  Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting;

 •  Om contact te kunnen opnemen, indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren;

 • Marlies Wynolts Photography analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Marlies Wynolts Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Marlies Wynolts Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Bedrijfsnaam: 7 jaar (belastingwetgeving)

Voor- en achternaam: 7 jaar (belastingwetgeving)

Adresgegevens: 7 jaar (belastingwetgeving)

E-mailadres: 2 jaar na afronding van de overeenkomst 

Telefoonnummer: 2 jaar na afronding van de overeenkomst

Bankrekeningnummer: 7 jaar (belastingwetgeving)

Gegevens over uw activiteiten op de website: Tot het einde van de dienstverlening aan u

 

Persoonsgegevens bij boekingen

 

Bij het boeken van een dienst gebruik ik uw persoonsgegevens om dit netjes af te kunnen handelen. Bij fysieke producten geef ik uw persoonsgegevens aan de bezorgdienst om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijg ik informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruik uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres en factuuradres. Dit ben ik wettelijk verplicht. Ik bewaar deze gegevens zeven jaar (dat is de wettelijke bewaarplicht).

 

 

Persoonsgegevens en foto's portfolio

 

Op mijn website deel ik foto's in mijn portfolio en op een blog om mijn gemaakte werk aan potentiële klanten te laten zien. Ook wordt mijn eerder gemaakte werk op mijn social media kanalen gedeeld om aan potentiële klanten te laten zien. Hierin verwerk ik uw foto's, naam en locatie van de fotoshoot. Hiervoor heeft u toestemming gegeven bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden. Uw foto's worden voor een onbepaalde tijd bewaard in mijn archief.

 

Om het plaatsen van een review over mijn dienst mogelijk te maken, verwerk ik uw naam, de inhoud van het bericht en eventueel een foto. Deze bewaar ik tot 4 jaar en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang.

 

 

Verkrijgen van gegevens

 

Persoonsgegevens heb ik van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij hebt versterkt. Ook kan ik uw gegevens hebben verkregen via een collega fotograaf, andere leverancier of van een van mijn klanten die u een cadeau aan wilt bieden.

 

 

Gegevens delen met anderen

 

Wij delen uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij dit nodig is voor Marlies Wynolts Photography of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

 

 

Cookies

 

Marlies Wynolts Photography gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Marlies Wynolts Photography wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Marlies Wynolts Photography gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee zien dat u ons weer bezoekt en kunnen wij de website optimaliseren. Wanneer u Marlies Wynolts Photography voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna Marlies Wynolts Photography verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, echter kan het zo zijn dat bepaalde zaken van Marlies Wynolts Photography minder goed werken. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Beveiliging

 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Ik zorg ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Ik pas de beveiliging regelmatig aan en let goed op wat er mis kan gaan. De website www.marlieswynoltsphotography.com maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wanneer Marlies Wynolts Photography wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@marlieswynoltsphotography.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Marlies Wynolts Photography zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Marlies Wynolts Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page